Rekisteriseloste


Tämä rekisteriseloste koskee kotisivuillamme olevaa yhteydenottolomaketta:

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Porvoon Nappi ja Lanka Oy
Y-tunnus: 1038227-6
Osoite: Mannerheiminkatu 1
Postinumero: 06100
Postitoimipaikka: PORVOO
Puhelinnumero: 0405824623
Sähköpostiosoite: marjo(at)nappiaitta.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Porvoon Nappi ja Lanka Oy
Nimi: Marjo Meriläinen
Osoite: Mannerheiminkatu 1
Postinumero: 06100
Postitoimipaikka: PORVOO
Puhelinnumero: 0405824623
Sähköposti: marjo(at)nappiaitta.fi

3. Tietosuojavastaava
Yritys: Porvoon Nappi ja Lanka Oy
Nimi: Marjo Meriläinen
Osoite: Mannerheiminkatu 1
Postinumero: 06100
Postitoimipaikka: PORVOO
Puhelinnumero: 0405824623
Sähköposti: marjo(at)nappiaitta.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään viestinnän mahdollistamiseen yhteydenottolomakkeen käyttäjän kanssa sekä verkkokaupan toimituksiin.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, jonka hän hyväksyy käyttäessään nappiaitta.fi-sivujen yhteydenottolomaketta tai tehdessään ostoksia verkkokaupassa.

6. Rekisterin tietosisältö
Yhteydenottajan etu- ja sukunimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Verkkokaupassa kysytävät maksukorttitiedot eivät tallennu Porvoon Nappi- ja Lanka Oy:n tietokantaan. Verkkokaupan maksutavat ovat Klarna Finlandilta hankittu palvelu. Tarkkoja yksilöitäviä korttitietoja ei myöskään välitetä Klarnalta Porvoon Nappi- ja Lanka Oy:lle.

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kunnes kulloinenkin viestintä asiakkaan kanssa on saatettu päätökseen. Verkkokaupassa tietoja säilytetään ostoshistorian raportointia varten, ellei asiakas toisin pyydä.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja lomaketta käyttävältä henkilöltä itseltään.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

10. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä vain verkkosivujen toiminnan takaamiseksi.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus
Lomakkeen tiedot lähetetään Marjo Meriläisen sähköpostiin. Sähköposti on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Verkkosivu on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, ja palomuurilla.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Verkkokaupan tilaustiedot lähetetään Marjo Meriläisen sähköpostin lisäksi Woocommerce-verkkokauppasovelluksen tietokantaan. Edellämainitut suojaukset ovat käytössä myös verkkokaupan osalta.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Porvoon Nappi- ja Lanka Oy ei käytä yhteystietolomakkeen tietoja suoramarkkinointiin.